Staat voor deuren
 

ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde deuren

Reinaerdt is in het bezit van de certificaten NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Hiermee tonen we aan dat onze deuren worden geproduceerd met gecertificeerde kwaliteits- en milieuzorgsystemen.

ISO 9001

Het certificaat ISO 9001 is in 1997 toegekend na beoordeling van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. De norm van het certificaat schrijft voor hoe het managementsysteem gebruikt moet worden. Dit referentiekader voor managementonderwerpen heeft betrekking op de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld het meten van resultaten, de implementatie van strategieën, de evaluatie van leveranciers en de planning van personeelsmanagement. Grip op deze processen leidt tot meer operational excellence.

ISO 14001

Sinds 2014 zijn we in het bezit van milieuzorgsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 14001. Hiermee tonen wij aan dat wij rekening houden met het milieu tijdens het inkopen van materialen, het ontwerp, de fabricage, het verkopen en de montage van onze deuren. Het certificaat stelt de volgende eisen aan het milieumanagementsysteem:

  • De organisatie zet zich continu in voor bescherming van het milieu
  • De organisatie beheerst de milieurisico’s als gevolg van de eigen activiteiten.
  • De organisatie voldoet minimaal aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Deze eisen zijn van toepassing op de eigen organisatie én op haar leveranciers en afnemers. De invloed van een organisatie op het milieu wordt bekeken vanuit een zogeheten ‘levenscyclus perspectief’ en reikt dus verder dan alleen de eigen activiteiten. 
 

Bekijk ook

 
Meer informatie? Neem contact op met Bert van Doorn

Onze deur staat altijd open

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen? Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact op