Certificaten

Reinaerdt staat voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Om dat te benadrukken hechten we veel waarde aan het certificeren van onze producten, onze processen en ons managementsysteem.  Welke certificeringen hebben we en wat houden deze in?

Duurzame deuren?
Duurzame deuren?

Op zoek naar een duurzame deuroplossing? Onze specialisten helpen u graag verder!

Reinaerdt heeft sinds 2014 het certificaat NEN-EN-ISO 14001. Hiermee tonen we aan dat onze deuren worden geproduceerd met een gecertificeerd milieuzorgsysteem. In alle facetten houden we rekening met het milieu. Van het inkopen van materialen en het ontwerp tot de fabricage en de montage van onze deuren. Voor de toekenning van het certificaat zijn we op verschillende punten getoetst. Zoals wat we doen om het milieu te beschermen, milieurisico’s te beheersen en of we aan de wettelijke eisen voldoen.
De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Reinaerdt heeft, samen met andere bedrijven die onderdeel zijn van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO), het certificaat C02-prestatieladder niveau 4. Wij vinden het namelijk belangrijk om in te zetten op energiebesparing en het terugdringen van CO2-uitstoot. Zo hebben we in onze transitie naar een duurzame bedrijfsvoering al grote stappen gezet, bijvoorbeeld met ons actieve energie- en grondstoffenbeheer.
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. PEFC is een internationaal keurmerk om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen. Reinaerdt is PEFC-gecertificeerd. Wij bieden alle deuren standaard aan met PEFC-certificaat.
Naast de PEFC-certificering beschikt Reinaerdt ook over het FSC® -keurmerk. Dat keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC® ) toont aan dat we hout uit verantwoord beheerde bossen gebruiken voor de productie van deuren. Hout met FSC® -keurmerk is afkomstig uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos.
Reinaerdt is in het bezit van het certificaat NEN-EN-ISO 9001. Hiermee tonen we aan dat onze deuren worden geproduceerd met een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Het certificaat ISO 9001 is in 1997 toegekend na beoordeling van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. De norm van het certificaat schrijft voor hoe het managementsysteem gebruikt moet worden. Dit referentiekader voor managementonderwerpen heeft betrekking op de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld het meten van resultaten, de implementatie van strategieën, de evaluatie van leveranciers en de planning van personeelsmanagement. Grip op deze processen leidt tot meer operational excellence.
Reinaerdt levert zijn deuren met KOMO-certificaat. Het certificaat maakt de prestatie en kwaliteit van producten, processen, diensten en systemen transparant en is een waarborg voor naleving van de regelgeving in de bouw. Reinaerdt beschikt over een KOMO attest-met-productcertificaat, op basis van de beoordelingsrichtlijn voor binnendeuren en binnendeurkozijnen (BRL 2211). Reinaerdt toont hiermee aan dat de deuren en kozijnen voldoen aan de vastgelegde technische specificaties en producteisen. Dat wordt periodiek gecontroleerd door een externe, onafhankelijke instantie.
Veilig werken heeft bij Reinaerdt topprioriteit. Met de VCA* certificering laten we zien dat we staan voor veiligheid. Wij zorgen ervoor dat onze buitendienstmedewerkers op de bouwlocaties veilig en gezond kunnen werken. Onze projectleiders met afhang- en montageploeg werken op de bouw volgens de VCA-eisen (dus met gediplomeerde medewerkers, gekeurd gereedschap, de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen, etc.).