Staat voor deuren
 

Disclaimer

Verantwoordelijk voor de inhoud

REINÆRDT Deuren BV 
Nijverheidsstraat 1 
7482 GZ Haaksbergen - NL
Telefoon: +31 (0)53 573 573 5
Telefax : +31 (0)53 573 570 0
e-mail: info@reinaerdt.nl

K.v.K.: Enschede 06048226
BTWnr: NL0061 91034 B01
RABO: NL12 RABO 0345 7045 41
BLZ: 5002 1000 SWIFT: INGBDEFF
IBAN: DE88 5002 1000 0025 5857 04

Algemeen
De site www.reinaerdt.nl (de/eu/com) wordt beheerd door REINÆRDT Deuren BV (Reinaerdt). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reinaerdt. Deze disclaimer kan door Reinaerdt worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie
De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Reinaerdt neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Reinaerdt niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Privacyverklaring
De Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.reinaerdt.nl van Reinaerdt Deuren. Wij, Reinaerdt Deuren, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. Reinaerdt Deuren is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels). In de Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Gekoppelde sites
Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. en websites van zusterbedrijven, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Reinaerdt door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Reinaerdt. Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
Reinaerdt behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reinaerdt te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Reinaerdt adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Reinaerdt te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid
Reinaerdt, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Reinaerdt aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan Reinaerdt wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.