Staat voor deuren
 

Oplevering project Amare – Den Haag: gecertificeerde deuren met Brandklasse B

28-09-2021

Voor het gigantische project Amare, het Onderwijs- en Cultuurcomplex in Den Haag, hebben wij in 2020 honderden deuren geleverd onder brandklasse B certificaat. Naast de levering van houten deuren in stalen kozijnen zijn wij nu ook in staat om deze deuren aan te bieden in houten kozijnen.

Reinaerdt heeft een aantal testen uitgevoerd bij Notified body Peutz, waarmee een variatie aan mogelijkheden aangeboden kan worden in deur-kozijn elementen die allen voldoen aan brandklasse B. Uit de geteste configuraties kunnen ook andere prestatiedeuren worden samengesteld, afhankelijk van o.a. gewenste afmetingen. Hierdoor is het mogelijk om vele van onze bij u bekende brand-, rook-, inbraak- en/of geluidwerende deuren uit te voeren onder deze attest. Voor een specifieke uitdaging voorzien wij u natuurlijk graag van de juiste mogelijkheden en oplossingen/producten.

Brandklasse en brandwerendheid

De brandklasse zegt iets over het brandgedrag van een materiaal of materiaalcombinatie (constructie), oftewel de manier waarop een materiaal brandt. De brandklasse wordt uitgedrukt in een resultaat bestaande uit drie delen:

  • brandbaarheid (A t/m F) 
  • rookvorming (s0 t/m s3)
  • druppelvorming (d0 t/m d2).

De brandbaarheid wordt als een belangrijk aspect gezien omdat deze eigenschap bepaalt in hoeverre het materiaal bijdraagt aan de ontwikkeling van brand. Een brandklasse omschrijft in die zin de snelheid waarmee de brand zicht voorplant over een constructie. De classificatie wordt beschreven in NEN-EN 13501-1.

Brandwerendheid zegt iets over hoe lang de constructie beschermd wordt tegen branddoorslag. Dit zegt iets over de constructie en niet zozeer over het materiaal. De mate van brandwering wordt uitgedrukt in minuten, de classificatie wordt voorgeschreven in NEN-EN 13501-02.

Extra Beveiligde Vluchtroute

Het bouwbesluit stelt eisen aan het brandgedrag van deuren in een Extra Beveiligde Vluchtroute (EBV). Wanneer een brand ontstaat en de temperatuur stijgt tot boven de 450°C, alles wat brandbaar is (Brandklasse C of slechter) spontaan zal gaan ontbranden. Dit wordt ook wel “flashover” genoemd. Door de materialen in EBV uit te voeren in minimaal brandklasse B, wordt spontane ontbranding voorkomen. Hiermee is de verspreiding van de brand over een oppervlak binnen een compartiment te beperken.

Amare – Den Haag

Met een oppervlakte van 47.000 m² voorziet dit gebouw de stad van publieke ruimten voor culturele instellingen en een stadskantine voor bezoekers, gasten, voorbijgangers die er bijvoorbeeld een kop koffie willen drinken. In Amare bevinden zich vier zalen: de theaterzaal (1.500 personen), de concertzaal (2.500 personen), de ensemblezaal (600 personen), de repetitiezaal (200 personen).

Voor dit project hebben wij ruim 1100 deuren geproduceerd en gemonteerd. Ruim 200 deuren hebben de certificering brandklasse B, houten deuren in stalen kozijnen en zijn specifiek getest voor dit project. Daarnaast telt dit project bijna 130 speciaal ontwikkelde deuren met een dikte van 71 mm en een geluidwerendheid van maar liefst 48 dB, Rw,p. Gezien het karakter van het gebouw is geluid in dit project een bepalende eis: elke dB moet aangetoond kunnen worden. Ook 90 minuten brandwerende deurstellen uit onze productielocatie Saterland zijn hier geleverd. 

Het project heeft een hoog duurzaamheidsambitie en is BREEAM-NL Excellent gecertificeerd. 

 

Beelden @ BOELE EN VAN EESTEREN

 

Wij produceren deuren voor gebouwen van morgen.

Wij produceren deuren voor gebouwen van morgen.

Wij produceren deuren voor gebouwen van morgen.

Wij staan voor de kwaliteit van onze producten, de expertise van ons werk, de oplossingen voor en betrokkenheid met onze opdrachtgevers. Reinaerdt staat voor deuren.

  • Producent van efficiënt maatwerk
  • Team van 220 specialisten
  • Uniek en innovatief machinepark
Lees meer