Staat voor deuren
 

Is Reinaerdt ISO 14001 gecertificeerd? Wat houdt dit in?

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Reinaerdt. Niet voor niets zijn we in het bezit van het certificaat NEN-EN-ISO 14001. Dat is een tastbaar bewijs dat onze deuren worden geproduceerd met een gecertificeerd milieuzorgsysteem.

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is de internationaal erkende standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Deze is ontwikkeld door de International Standardization Organization. Het milieumanagementsysteem is een kapstok om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 14001

Wat betekent ISO 14001 voor Reinaerdt?

Het NEN-EN-ISO 14001:2015 certificaat dat aan Reinaerdt is toegekend heeft betrekking op het ontwerpen, produceren, verkopen en monteren van binnendeuren, inpandige toegangsdeuren en toebehoren. De ‘EN’ staat voor de acceptatie als Europese Norm. In de ISO 14001 norm staat beschreven hoe een organisatie procesmatig milieurisico’s kan beheersen en (indien mogelijk) voorkomen. De norm helpt de organisatie ook om milieudoelstellingen te realiseren.

Welke eisen gelden voor het milieumanagementsysteem?

  • De organisatie zet zich continu in voor bescherming van het milieu
  • De organisatie beheerst de milieurisico’s als gevolg van de eigen activiteiten
  • De organisatie voldoet minimaal aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

Hoe is zorg voor milieu bij Reinaerdt gewaarborgd?

In alle fases van onze bedrijfsvoering houden we rekening met het milieu. Van het inkopen van materialen en het ontwerp tot de fabricage en de montage van onze deuren. Zo produceren wij alleen met milieuvriendelijke grondstoffen van bekende en veilige herkomst. Ook zetten we ons in om onze CO2-emissie te reduceren.

Welke andere certificeringen heeft Reinaerdt?

Naast NEN-EN-ISO 14001:2015 beschikt Reinaerdt over diverse andere certificeringen. Zo hebben we onder meer ook NEN-EN-ISO 9001 en het certificaat C02-prestatieladder niveau 4. Daarnaast zijn we VCA* gecertificeerd, het keurmerk voor veilig en gezond werken. Verder hebben we het FSC-keurmerk en het PEFC-certificaat. Dat is het bewijs dat we voor de productie van deuren hout gebruiken dat afkomstig is uit duurzame en verantwoord beheerde bossen.

 
Meer informatie? Neem contact op met een van onze specialisten