Staat voor deuren
 

Kogelwerende deuren met weerstandsklasse FB4-S of FSG

De kogelwerende deuren van Reinaerdt zijn geclassificeerd volgens weerstandsklasse FB4-S of weerstandsklasse FSG. Het betreft respectievelijk kogelwerendheid van een vuistvuurwapen en een riotgun. 

Klassen van een kogelwerende deur

De mate van kogelwering wordt aangeduid met weerstandsklasse FB1 tot en met FB7. Deze weerstandsklassen lopen op in schotbestendigheid. Een deur is kogelwerend als de deur niet kogeldoorlatend is, waarbij als kogeldoorlatend wordt aangeduid:

  • Het doordringen van een deur/paneel door een kogel of een fragment hiervan
  • Openscheuren van de achterzijde door een kogel of een fragment hiervan, ook wanneer deze zichtbaar blijft steken.
  • Een open verbinding tussen beschoten zijde en niet beschoten zijde, ook wanneer deze zich weer sluit.

Splinterindicator

Met een zogenaamde splinterindicator wordt bovendien getest of een deur naast kogelwerend ook splintervrij is. Wanneer de deur/paneel niet is doordrongen door een kogel of een fragment hiervan, maar de splinterindicator, die aan de achterzijde van het proefstuk zit, wel is doordrongen, wordt het proefstuk met een S aangeduid. De splinterindicator bestaat uit aluminiumfolie dat op een afstand van 0,5m achter de deur wordt gespannen. 

  • S = Splinters
  • NS = Geen splinters (splintervrij) 

Gecontroleerd wordt of na het schot splinters zijn doorgedrongen in het aluminiumfolie dat op een halve meter afstand achter de deur gespannen is. 

Kogelwerende deur met klasse FB4-S

Reinaerdt produceert kogelwerende deuren met klasse FB4-S en FSG. De deuren in klasse FB4 voldoen automatisch ook aan de klassen FB1, FB2 en FB3. Indien nodig, zal het testinstituut extra proeven in de onderliggende klassen moeten uitvoeren om dit te bevestigen. De FSG geclassificeerde deur van Reinaerdt valt buiten bovenstaande klassen. Dit type deur is getest op kogelwerendheid met een riotgun.

Klassen van een kogelwerende deur

De mate van kogelwering wordt aangeduid met weerstandsklasse FB1 tot en met FB7. Deze weerstandsklassen lopen op in schotbestendigheid. Een deur is kogelwerend als de deur niet kogeldoorlatend is, waarbij als kogeldoorlatend wordt aangeduid:

  • Het doordringen van een deur/paneel door een kogel of een fragment hiervan
  • Openscheuren van de achterzijde door een kogel of een fragment hiervan, ook wanneer deze zichtbaar blijft steken.
  • Een open verbinding tussen beschoten zijde en niet beschoten zijde, ook wanneer deze zich weer sluit.

Splinterindicator

Met een zogenaamde splinterindicator wordt bovendien getest of een deur naast kogelwerend ook splintervrij is. Wanneer de deur/paneel niet is doordrongen door een kogel of een fragment hiervan, maar de splinterindicator, die aan de achterzijde van het proefstuk zit, wel is doordrongen, wordt het proefstuk met een S aangeduid. De splinterindicator bestaat uit aluminiumfolie dat op een afstand van 0,5m achter de deur wordt gespannen. 

  • S = Splinters
  • NS = Geen splinters (splintervrij) 

Gecontroleerd wordt of na het schot splinters zijn doorgedrongen in het aluminiumfolie dat op een halve meter afstand achter de deur gespannen is. 

Kogelwerende deur met klasse FB4-S

Reinaerdt produceert kogelwerende deuren met klasse FB4-S en FSG. De deuren in klasse FB4 voldoen automatisch ook aan de klassen FB1, FB2 en FB3. Indien nodig, zal het testinstituut extra proeven in de onderliggende klassen moeten uitvoeren om dit te bevestigen. De FSG geclassificeerde deur van Reinaerdt valt buiten bovenstaande klassen. Dit type deur is getest op kogelwerendheid met een riotgun.

 
 
Meer informatie? Neem contact op met een van onze specialisten