Staat voor deuren
 

Reinaerdt heeft geteste rookwerende deurcombinaties mét juiste type dichting i.c.m. houten én stalen kozijnen

12-04-2023

Er bestaat verwarring over de toepasbaarheid en positie van de kaderdichting van Brandwerende deuren ten opzichte van Rookwerende deuren in combinatie met kozijnen.

De laatste aanpassing in de wetgeving met betrekking tot Rookwerendheid is duidelijk en Reinaerdt heeft de oplossing beschikbaar. Wij leggen het graag aan u uit.

Sinds juli 2021 zijn de eisen aan Rookwerendheid in de Utiliteitsbouw sterk aangescherpt, de Europese norm EN 1634-3 voor Rookwerendheid is per 1-7-2021 verplicht. Reinaerdt heeft alle Rookwerende deurcombinaties getest conform deze nieuwe norm. 

Een belangrijke toevoeging aan deze bestaande testen is dat deze deurcombinaties met een specifieke dichting in het kozijn getest zijn. Niet alleen met houten kozijnen maar ook bij stalen kozijnen. Deze uitwisselbaarheid maakt ons uniek en geeft de grootste zekerheid en flexibiliteit ten aanzien van rookwerendheid.

Hiermee is ons totaalpakket aan Rookwerende deuren (Sa en S200) getest met bovenlichten, zijlichten, met en zonder glasopeningen in zowel stalen en houten kozijnen. In verschillende deurdiktes en dus met de juiste kaderdichting.

Type dichting (tochtkader) in het kozijn belangrijke voorwaarde

De EN 1634-3 testen bieden weer mogelijkheden tot beoordelingen conform Exap’s. Bij Rookwerendheid gaat het hierbij over 15269-20. Wat niet beoordeeld kan en mag worden zonder onderliggend testmateriaal is de aansluiting deur/kozijn en dan specifiek het type dichting en de positie van de kaderdichting. Een kaderdichting in de deur aanbrengen, als getest is met een kaderdichting in het kozijn, is volgende de nieuwe norm niet toegestaan.

Wij hebben de oplossing!

Om minder afhankelijk te zijn van specifieke kozijn fabrikanten/ type kozijnen hebben wij ervoor gekozen om onze deurcombinaties (deur + kozijn) te testen met onderstaande profielen SCF1505, S6615 en S6741. Deze kaderdichtingen hebben allemaal hetzelfde materiaal en allemaal dezelfde geometrie van de ‘kop’ van de kaderdichting.  En deze profielen zijn toegestaan in stalen of houten kozijnen waarin een rookwerende deur afgehangen moet worden.

Naast deze generieke oplossingen hebben wij ook specifieke kaderdichtingen getest voor stalen kozijnen (afhankelijk van de kozijnleverancier) en houten kozijnen (Elton SCF1505).

Ook de oplossing i.c.m. brand- en geluidwerende deuren

Deze drie kaderdichtingen zijn ook meegenomen in onze brandwerende testen. Deze kaderdichtingen worden door Deventer Profielen GmbH verkocht. Reinaerdt heeft ervoor gekozen om de niet brandwerende uitvoering mee te nemen in EN1634-1 en EN 1634-3 testen. Hiermee hebben wij een standaard dichting brandwerend en rookwerend getest volgens de huidige geldende normen.

Inpandige woningtoegangsdeuren met S200 eis

Bij inpandige toegangsdeuren met een S200 eis moet er in de onderzijde van de deur een valdorpel geplaatst worden of het kozijn moet aan 4 zijden dit tochtkader krijgen. Een tochtkader in de deur aanbrengen wanneer dat niet 1 op 1 is getest is niet toegestaan.

Kortom, met deze kennisdeling willen wij u helpen!

Reinaerdt heeft:

  • alle Rookwerende deurcombinaties getest conform de Europese norm EN 1634-3.
  • alle testen uitgevoerd mét een kaderdichting (profielen SCF1505, S6615, S6741, SCF1505) in het kozijn (hout en/of staal) en ook te gebruiken in combinatie met Brand- en Geluidwerende deuren.

  • u geholpen aan de voorkant de juiste keuze te maken voor kozijnen mét een juiste kaderdichting, deze profielen zijn uitsluitend toegestaan in stalen of houten kozijnen waarin een Rookwerende deur afgehangen moet worden.
  • naast generieke oplossingen ook specifieke kaderdichtingen getest voor stalen en houten kozijnen.
  • u hiermee zekerheid en flexibiliteit geboden ten aanzien van Rookwerendheid.

Uiteraard is er meer te vertellen over onze Rookwerende deuren en daarom staan wij u graag te woord!

 

Voor iedere situatie de juiste deur

Voor iedere situatie de juiste deur

Bent u benieuwd naar de combinatiemogelijkheden van alle prestatie-eisen? Bespreek de specifieke situatie van uw project met onze specialisten.

Neem contact op