Staat voor deuren
 

Reinaerdt levert deuren die voldoen aan BBL-eisen

19-09-2018

Er is nog veel onduidelijk over rookverspreiding bij brand in gebouwen. Om te zorgen voor meer veiligheid hieromtrent, moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen van het vernieuwde Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat vanaf 2021 in werking treedt. Hierin zijn aangescherpte eisen opgenomen ten aanzien van rookdoorgang. De rookwerende deuren van Reinaerdt helpen u aan deze eisen te voldoen.

Aangescherpte eisen rookwerendheid

In het huidige bouwbesluit wordt de rookwerendheid van deuren veelal gelijkgesteld aan anderhalf keer de brandwerendheid. Is een deur 30 minuten brandwerend, dan werd deze deur automatisch een rookwerendheid van 45 minuten toegekend. Met ingang van het nieuwe BBL komt deze zogenaamde ‘ander-half-keer-regel’ te vervallen. Hierin zijn aangescherpte classificaties opgenomen, die niet zijn afgeleid van de brandwerendheid, maar specifiek van toepassing zijn op ‘echte’ rookwerendheid.

Rookwerende deuren conform BBL

Het gaat om de classificaties Sa en S200. Sa is van toepassing op rook op omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd. Een rookwerende deur met klasse Sa laat minder dan 3 m3 koude rook per uur door via de spleten tussen het deurblad en het kozijn. Bij een rookwerende deur met klasse S200 gaat het om minder dan 20 m3 warme rook per uur. Wij zijn reeds zover dat we u rookwerende deuren in beide classificaties kunnen aanbieden, die u helpen te bouwen conform het nieuwe BBL. Voor meer informatie hierover bekijkt u onze rookwerende deuren.

S200 rookwerende deur onderdeel van onderzoek rookverspreiding

De S200 rookwerende deuren zijn onderdeel geweest van een grootschalig onderzoek naar rookverspreiding, dat afgelopen juni heeft plaatsgevonden op initiatief van de Brandweeracademie, onderdeel van IFV. In een voormalig woonzorgcentrum zijn twee weken lang testen uitgevoerd, die meer inzicht moeten opleveren in rookscheidingen, vluchtmogelijkheden, overlevingskansen, stay-in-place-adviezen en inzettactieken van de brandweer. De rookwerende deuren zijn geleverd door Stichting Garantiedeuren GND, waar Reinaerdt bij is aangesloten. De eerste resultaten van het onderzoek worden gedeeld op 13 en 14 november, tijdens het Fire Safety & Science congres.

 

Onze deur staat altijd open

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen? Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact op