Staat voor deuren
 

Verregaande industrialisering bedrijfsproces maakt Reinaerdt wendbaarder

10-12-2021

Door te investeren in een geautomatiseerd machinepark en goed geschoold personeel kan Reinaerdt Deuren uit Haaksbergen snel anticiperen op veranderende vragen in de markt. Dat resulteert in afgewogen adviezen aan de klant, korte doorlooptijden, een voorspelbaar productieproces en producten op maat. “Het maakt ons een fijne partner om mee samen te werken.”

Door in te spelen op de snelle veranderingen in de markt is Reinaerdt erin geslaagd om veel meer keuze te bieden, doorlooptijden te verkorten, op aanvraag te produceren en laatste wijzigingen in het bouwproces goed te kunnen inpassen. De deurenproducent is al ver gevorderd met het optimaal inrichten van de bedrijfsvoering op deze werkwijze: vanaf het eerste ontwerp tot en met de productie en montage. “Normaal gesproken zijn wijzigingen verstoringen. Maar wij willen mogelijk maken dat die wijzigingen onderdeel zijn van een geborgd proces”, zegt directeur Franc van Wilgen.

Geautomatiseerd machinepark

Om de nieuwe manier van werken van de grond te krijgen heeft Reinaerdt de afgelopen jaren sterk ingezet op digitalisering en automatisering. De overschakeling van een conventionele naar een meer geautomatiseerde productie verloopt op een gefaseerde manier. Begonnen is met digitalisering van de processen in het voortraject. Zo heeft het bedrijf voor de utiliteitsbouw een configurator ontwikkeld, een interne digitale tool die het adviseurs van Reinaerdt makkelijker maakt om de beste oplossing te vinden, rekening houdend met alle wettelijke bouweisen, randvoorwaarden en de wensen van de klant. “Die uitkomst wordt direct doorgestuurd naar de aansturing van de machine”, zegt Van Wilgen.

Tegelijkertijd heeft Reinaerdt enkele miljoenen geïnvesteerd in een geautomatiseerd machinepark, waarmee het bedrijf veel makkelijker vraaggestuurd kan produceren. Een aantal machines is al in gebruik, de rest wordt begin volgend jaar geplaatst en ingeregeld. Als voorbereiding op al deze ontwikkelingen binnen het bedrijf is het bestaande personeel bijgeschoold en zijn er programmeurs aangenomen.

Totaaloplossing

Advisering is bij Reinaerdt steeds belangrijker geworden. “Onze mensen nemen geen bestelling op, maar ontwerpen de meest geschikte oplossing”, zegt Van Wilgen. Daarnaast is een grote mate van flexibiliteit in de bedrijfsvoering onontbeerlijk om laatste wijzigingen in de ontwerp- of uitvoeringsfase makkelijk te kunnen doorvoeren of aanpassingen in de bouwplanning op te kunnen vangen. “Stel dat er in het laatste stadium van de bouw een interieurarchitect ingeschakeld wordt die tegels kiest in plaats van vloerbedekking. Dat leidt tot meer contactgeluiden, waardoor er een hogere geluidwerendheid van de deuren gevraagd wordt. Dan kan het zijn dat er een ander type deur moet komen”, illustreert Van Wilgen.

Niet alleen de deurenproducent zelf, maar ook zijn afnemers hebben direct baat bij de verregaande industrialisering van het bedrijfsproces bij Reinaerdt, verzekert hij. Dat geldt zeker in een tijd waarin aannemers groot belang hechten aan goede procesbeheersing van hun bouwprojecten. Daarmee kunnen ze immers ook hun faalkosten terugbrengen.
“We proberen daar als toeleverancier zo goed mogelijk op in te haken. Dankzij digitalisering kunnen we veel beter sturen en anticiperen op wijzigingen. De doorlooptijd wordt verkort en daardoor neemt de betrouwbaarheid van het proces toe. De mate waarin je je kunt aanpassen, wijzigingen kunt verwerken en betrouwbaarheid kunt garanderen geeft je een concurrentievoordeel en biedt groeimogelijkheden.”

Marktgericht

Er is in de loop der tijd veel meer variatie ontstaan in de uitvoeringsvormen voor binnendeuren. Omdat zowel opdrachtgevers, afnemers als eindgebruikers vaak een stem hebben in de functionele en esthetische aspecten leidt dit tot een hele grote diversiteit aan combinaties.

Ze lijken misschien hetzelfde, maar alle deurkozijnen hebben afwijkingen.

Door die combinatie van eisen en wensen ontstaat er een veelheid aan mogelijkheden, waardoor zelfs binnen een groot utiliteitsproject geen deur gelijk is. “Ze lijken misschien hetzelfde, maar alle deurkozijnen hebben afwijkingen, waardoor de maatvoering anders is. Dat maakt het steeds weer een unieke deur”, stelt Van Wilgen.

Hoewel binnen de woningbouw de opties doorgaans minder uitgebreid zijn, ziet hij daarin wel een verandering optreden. “De woningbouw utiliseert, zeker binnenstedelijk. Neem nou verschillende appartementencomplexen waarvoor wij de deuren hebben geleverd. Het is woningbouw omdat er mensen gaan wonen, maar bouwtechnisch is het utiliteitsbouw met veel hoogwaardige componenten.” In dat soort complexen is de diversiteit aan typen deuren groot door de verschillende gebruiksfuncties en de strenge eisen op het gebied van veiligheid.

 

Wij produceren deuren voor gebouwen van morgen.

Wij produceren deuren voor gebouwen van morgen.

Wij produceren deuren voor gebouwen van morgen.

Wij staan voor de kwaliteit van onze producten, de expertise van ons werk, de oplossingen voor en betrokkenheid met onze opdrachtgevers. Reinaerdt staat voor deuren.

  • Producent van efficiënt maatwerk
  • Team van 220 specialisten
  • Uniek en innovatief machinepark
Lees meer