Staat voor deuren
 

Wat houdt GND-garantie in?

Het spreekt voor zich dat deuren geschikt moeten zijn voor het beoogde doel. Reinaerdt staat voor kwaliteit. Niet voor niets zijn we aangesloten bij branchevereniging GND: de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse houten deurenfabrikanten. Daarmee bent u als afnemer onder meer verzekerd van GND-garantie. Wat houdt GND-garantie in?

Wat is het doel van GND?

Samen met de andere bij GND aangesloten bedrijven maken wij ons sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van deuren. Ook zetten we ons in voor het bevorderen van vertrouwen tussen fabrikanten en afnemers en maatschappelijke thema’s als veiligheid en duurzaamheid. Het GND-garantielabel is daarvan een tastbaar bewijs.

Wat is het GND-garantielabel?

Het GND-garantielabel maakt de brand-, rook-, inbraak- en geluidwerendheid van een deur of deur-kozijncombinatie zichtbaar. Een uniform GND-garantiereglement waarborgt de positie van afnemers en fabrikant.

Welke zekerheid biedt een GND-deur?

Met een GND-deur heeft u de zekerheid dat de deur voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit. Met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten, waaronder Reinaerdt, garantie op de functionele prestaties van het geleverde product.

Hoe kan ik een deur met GND-garantie herkennen?

Een deur waarop het GND-garantiereglement van toepassing is, is aan de scharnierzijde voorzien van een GND-garantie- en zekerheidslabel. Benieuwd welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is? Scan de QR-code om dit uit te lezen.

GND garantie

GND-garantie voor houten binnendeuren en/of binnendeurkozijnen is ingedeeld in drie GND-zekerheidsklassen®:

  • GND-zekerheidsklasse® I – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL
  • GND-zekerheidsklasse® II – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw
  • GND-zekerheidsklasse® III – Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct vormen en door een bij de GND aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw

Wat betekent het GND-garantiereglement?

Het GND-garantiereglement biedt u de zekerheid dat u terug kunt vallen op heldere voorwaarden. Een belangrijk voordeel voor u als afnemer of gebruiker.

In het GND-garantiereglement vindt u terug:

  • Aan welke kwaliteitseisen moeten de deuren voldoen?
  • Waar hebben de GND-zekerheidsklassen® voor deuren betrekking op?
  • Hoe is een deur met GND-garantie te herkennen?
  • Welke deuren en toebehoren vallen onder garantie?
  • Wat is de garantietermijn voor de deuren?

De GND Garantievoorwaarden, GND Onderhoudsvoorschriften en het Garantiecertificaat binnendeuren vindt u hier terug.

Wat zijn de voorwaarden van GND-garantie?

Voor elke garantie gelden voorwaarden. Dus ook voor de GND-garantie. De voorwaarden die GND stelt, zijn afhankelijk van de mate van afwerking van de geleverde deur en het onderhoud. Voor het onderhoud zijn onderhoudsvoorschriften opgesteld die onderdeel uitmaken van het garantiereglement.

Bekijk alles over GND-garantiedeuren

 
Meer informatie? Neem contact op met een van onze specialisten