Staat voor deuren
 

Hebben Reinaerdt deuren een FSC keurmerk?

Duurzaamheid is zeer belangrijk voor Reinaerdt. Daarom zetten we in op het gebruik van duurzame materialen en duurzame bouwmethoden. Zo produceren wij alleen met milieuvriendelijke grondstoffen van bekende en veilige herkomst. Om de focus op duurzaamheid te onderstrepen, hebben wij meerdere keurmerken. Een daarvan is het FSC-keurmerk, dat aantoont dat we hout uit verantwoord beheerde bossen gebruiken voor de productie van deuren.

Waar staat FSC voor?

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale en onafhankelijke organisatie. FSC is in 1993 opgericht door internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, enkele inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector. Als eerste organisatie ter wereld stelde FSC internationaal toepasbare principes en criteria op voor verantwoord bosbeheer en certificering. Doel: het beschermen van (tropische) bossen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting.

Wat betekent het FSC-keurmerk?

FSC bevordert wereldwijd milieuvriendelijk, sociaal en economisch levensvatbaar beheer van de bossen. Heeft hout een FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council? Dan is dat het bewijs dat het hout afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos.

Forest Stewardship Council hanteert tien richtlijnen: de FSC-principes. De FSC-principes gaan onder meer over het behoud van biodiversiteit en de arbeidsomstandigheden van de mensen die werken in het bos. Er is ook veel aandacht voor het belang van mensen die in het bos wonen, of er afhankelijk van zijn. Ook stelt FSC-bosbeheer eisen aan het verdienmodel.

FSC keurmerk

Wanneer wordt het FSC-keurmerk toegekend?

FSC spreekt van verantwoord bosbeheer als op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Als boseigenaren zich aan de FSC-standaarden houden, kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

Reinaerdt levert deuren met FSC-keurmerk

Reinaerdt gebruikt FSC-gecertificeerd hout bij de productie van deuren. Al sinds 2008 zijn we FSC-gecertificeerd en leveren we FSC-deuren volgens de FSC MIX 70% claim. Dit betekent dat minimaal 70% van het materiaal FSC-gecertificeerd is. De claim is gebaseerd op het feit dat er soms ook gerecycled FSC-materiaal wordt toegepast of omdat er geen hogere claim kan worden aangeboden door leveranciers.

Meer weten over onze FSC- gecertificeerde deuren

Is Reinaerdt ook PEFC-gecertificeerd?

Wereldwijd zijn er twee internationale keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en inzichtelijk maken: FSC en PEFC. Naast het FSC-keurmerk zijn we ook PEFC-gecertificeerd. Beide keurmerken streven in feite hetzelfde doel na en hebben dezelfde pijlers waarmee ze dat doen. Het belangrijkste verschil tussen beide keurmerken is de manier van certificeren.

Verder zijn we in het bezit van het certificaat NEN-EN-ISO 14001. Hiermee tonen we aan dat onze deuren worden geproduceerd met een gecertificeerd milieuzorgsystemen. Daarnaast hebben we het certificaat C02-prestatieladder niveau 4. Ook produceren wij, als alternatief voor gecertificeerd tropisch hardhout, utiliteitsdeuren van MOSO-bamboe.

 
Meer informatie? Neem contact op met een van onze specialisten