Staat voor deuren
 

Wat zijn de certificeringen van Reinaerdt en wat houden deze in?

Reinaerdt staat voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Om dat te onderstrepen, beschikken we over diverse certificaten. Welke certificeringen hebben we en wat houden deze in?

Is Reinaerdt VCA* gecertificeerd?

Veilig werken heeft bij Reinaerdt topprioriteit. Met de VCA* certificering laten we zien dat we staan voor veiligheid. Wij zorgen ervoor dat onze buitendienstmedewerkers op de bouwlocaties veilig en gezond kunnen werken. Onze projectleiders met afhang- en montageploeg werken op de bouw volgens de VCA-eisen (dus met gediplomeerde medewerkers, gekeurd gereedschap, de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), etc.)

VCA gecertificeerd

Heeft Reinaerdt het ISO 9001 certificaat?

Reinaerdt heeft het certificaat NEN-EN-ISO 9001: een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hiermee tonen we aan dat onze deuren voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten. Naast klantgerichtheid gaat ISO 9001 ook over andere aspecten, zoals personeelsmanagement, voldoen aan relevante wet- en regelgeving, de relatie met opdrachtgevers en de processen in ons bedrijf.

Is Reinaerdt ISO 14001 gecertificeerd?

Reinaerdt heeft sinds 2014 het certificaat NEN-EN-ISO 14001. Hiermee tonen we aan dat onze deuren worden geproduceerd met een gecertificeerd milieuzorgsysteem. In alle facetten houden we rekening met het milieu. Van het inkopen van materialen en het ontwerp tot de fabricage en de montage van onze deuren. Voor de toekenning van het certificaat zijn we op verschillende punten getoetst, onder andere wat we doen om het milieu te beschermen, milieurisico’s te beheersen en of we aan de wettelijke eisen voldoen.

Heeft Reinaerdt C02-prestatieladder niveau 4?

De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂-uitstoot. Reinaerdt heeft het certificaat C02-prestatieladder niveau 4. Wij vinden het namelijk belangrijk om in te zetten op energiebesparing en het terugdringen van CO2-uitstoot. Zo hebben we in onze transitie naar een duurzame bedrijfsvoering al grote stappen gezet, bijvoorbeeld met ons actieve energie- en grondstoffenbeheer.

Is Reinaerdt PEFC-gecertificeerd?

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. PEFC is een internationaal keurmerk om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen. Reinaerdt is PEFC-gecertificeerd. Wij bieden alle deuren standaard aan met PEFC-certificaat.

Heeft Reinaerdt het FSC-keurmerk?

Naast de PEFC-certificering beschikt Reinaerdt ook over het FSC-keurmerk. Dat keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) toont aan dat we hout uit verantwoord beheerde bossen gebruiken voor de productie van deuren. Hout met FSC-keurmerk is afkomstig uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos.

Heeft Reinaerdt het KOMO-keurmerk?

Reinaerdt levert zijn deuren met KOMO-certificaat. Het KOMO-keurmerk is hét keurmerk voor de bouw. De meest uiteenlopende producten en processen worden onafhankelijk getoetst op kwaliteit en al dan niet voorzien van het keurmerk. Zo is duidelijk of voldaan wordt aan de vereiste kwaliteit en of het eindresultaat voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Voldoen deuren van Reinaerdt aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen?

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een instrument om de woon- en leefsituatie veiliger te maken. Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. De inbraakwerendheid van deuren is een cruciaal onderdeel van het PKVW. Reinaerdt biedt u een groot aantal inbraakwerende deuren die voldoen aan het PKVW.

 
Meer informatie? Neem contact op met een van onze specialisten