Staat voor deuren
 

ISO 14001 gecertificeerde deuren

Reinaerdt is in het bezit van het certificaat NEN-EN-ISO 14001. Hiermee tonen we aan dat onze deuren worden geproduceerd met een gecertificeerd milieuzorgsysteem.

Sinds 2014 zijn we in het bezit van milieuzorgsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 14001. Hiermee tonen wij aan dat wij rekening houden met het milieu tijdens het inkopen van materialen, het ontwerp, de fabricage, het verkopen en de montage van onze deuren. Het certificaat stelt de volgende eisen aan het milieumanagementsysteem:

  • De organisatie zet zich continu in voor bescherming van het milieu
  • De organisatie beheerst de milieurisico’s als gevolg van de eigen activiteiten.
  • De organisatie voldoet minimaal aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Deze eisen zijn van toepassing op de eigen organisatie én op haar leveranciers en afnemers. De invloed van een organisatie op het milieu wordt bekeken vanuit een zogeheten ‘levenscyclus perspectief’ en reikt dus verder dan alleen de eigen activiteiten.